2021 KKTC GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) GERÇEKLEŞME RAKAMLARI

“Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi”olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) 3.9% reel büyüme kaydedildi.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), cari fiyatlarla 30,143,730,536.0 TL olarak gerçekleşti.

Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla (FBGSMH), ABD doları cinsinden 11 bin 129 Dolar olarak gerçekleşti.

 

 

Sabit fiyatlarla GSYH’daki sektörlerin reel büyüme hızları dikkate alındığında; 2021 yılında en yüksek büyüme %32,8 ile “Ulaştırma ve Haberleşme” sektöründe kaydedilirken, bunu sırayla %23,0 ile “İnşaat” sektörü ve %16,8 ile “Sanayi” sektörü takip etmiştir.

 

 

Cari Fiyatlarla GSYH’daki sektörlerin payları dikkate alındığında; Kamu Hizmetleri %15,5, Serbest Meslek ve Hizmetler %14,2 (Serbest Meslekler 6,6%, Yüksek öğretim 7,6%) , Ticaret-Turizm 13,8% (Toptan ve Perakende 10,4%, Otelcilik ve Lokantacılık 3,4%), Ulaştırma-Haberleşme 9,2%, Mali Müesseseler 8,9%, Tarım 8,3%, İthalat 7,8%, İnşaat 7,5%, Sanayi 7,5%, Konut Sahipliği 7,3% olarak gerçekleşmiştir.