2020 KKTC GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) GERÇEKLEŞME RAKAMLARI

“Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi” olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da 16.2% reel küçülme kaydedildi.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, cari fiyatlarla 21,407,483,071.9 TL olarak gerçekleşti.

Kişi başına Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), 2020 yılında ABD doları cinsinden 10 bin 055 Dolar olarak gerçekleşti.

Responsive image

2020 yılında sektörel bazda sabit fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, 3.6% ile “Konut Sahipliği” sektöründe kaydedilirken, bu sektörü 1.8% büyüme ile “Tarım” sektörü ve 0.5% ile Mali Müesseseler sektörü takip etti. Geriye kalan tüm sektörlerde reel küçülme gerçekleşti.


Responsive image

Ticaret-Turizm %12.8 (Toptan-Perakende Ticaret 10.3%, Otelcilik-lokantacılık 2.5%), Serbest Meslek ve Hizmetler 12.9% (Yükseköğrenim 6.8%, Serbest meslek ve Hizmetler diğer 6.1%), Kamu Hizmetleri 19.4%, İthalat Vergileri 9.1%, Sanayi 9.6%, Ulaştırma-Haberleşme 6.4% (Ulaştırma 5.0%, Haberleşme 1.4%), Mali Müesseseler 7.9%, İnşaat 9.6%, Tarım 6.0% ve Konut Sahipliği 6.3% olarak gerçekleşmiştir.