TARİHÇE

Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi Meclisi'nin 15 Nisan 1970 tarihli oturumunda geçirilen "1970 İstatistik Kuralı” (Nüfus sayımı, bilgi toplama tahkikatı ve istatistik arastırma yapılmasını öngören kural) ile ülkedeki istatistik faaliyetleri yürütülmüştür.Daha sonra İstatistik Kuralı 5/1974 sayılı yasa ile değiştirilmiş şekliyle “1970 İstatistik Yasası” adı ile İstatistik faaliyetleri sürdürülmeye devam edilmiştir..

1976 yılında İstatistik ile ilgili işler 33/1976 sayılı yasa ile kurulan Devlet Planlama Örgütü altında faaliyet gösteren bir daire olan “İstatistik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı” ıle sürdürülmüştür.

28 Mayıs 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istatistik altyapısını çağdaş seviyeye getirebilmek, standartlarını yükseltebilmek ve bağımsız bir istatistik kurumu olarak faaliyetlerini yürütebilmek için 32/2019 sayılı yasa ile İstatistik Kurumu hizmete girmiş böylece İstatistik Sisteminin de temeli atılmıştır